Valberedningen

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Förtroendevalda

Valberedningen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.

Ledamöter i valberedningen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?