Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem och öppen förskola), skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundskola, anpassad grundskola.

Ledning

Kontaktuppgifter till barn- och utbildningsförvaltningens ledning

Politiskt ansvar

Förskolenämnden, Grundskolenämnden

Kontakta oss

Besöksadress

Gymnasietorget 1, plan 1-4
Huddinge

Telefon

08-535 300 00

Fax

08-535 361 03

Postadress

Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

buf.registrator@huddinge.se (registrator)

Fakturaadress

Leveransadress

Gymnasievägen 9, plan 2

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?