Kultur- och fritidsförvaltningen (KUF)

Information

Vad vi gör

Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.

Ledning

Kontaktuppgifter till kultur- och fritidsförvaltningens ledning

Politiskt ansvar

Kultur- och fritidsnämnden