Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF)

Information

Vad vi gör

Social- och äldreomsorgsförvaltningen upphör den 31 mars 2019.

Erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, mottagande av ensamkommande barn och nyanlända, alkoholtillstånd och bostadsförturer.

Ledning

Kontaktuppgifter till social- och äldreomsorgsförvaltningens ledning 

Politiskt ansvar

Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämndenGymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 

Kontakta oss

Besöksadress

Gymnasietorget 1
Huddinge

Telefon

08-535 300 00

Fax

08-535 378 20

Postadress

Huddinge kommun
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge

saf@huddinge.se (registrator)

Fakturaadress