Socialförvaltningen (SOF) gäller från den 1 april 2019

Information

Kontakta oss

Besöksadress

Gymnasietorget 1
Huddinge

Telefon

08-535 300 00

Fax

08-535 378 20

Postadress

Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

sof@huddinge.se (registrator)

Fakturaadress