Socialförvaltningen (SOF)

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar.

Ledning

Kontaktuppgifter till socialförvaltningens ledning 

Politiskt ansvar

Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden

Kontakta oss

Besöksadress

Gymnasietorget 1
Huddinge

Telefon

08-535 300 00

Fax

08-535 378 20

Postadress

Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

sof@huddinge.se (registrator)

Fakturaadress

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?