Södertörns överförmyndarnämnd

Information

Vad vi gör

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Huddinge kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Salem en gemensam nämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Läs mer på Södertörns överförmyndarnämnds webbplats

Förtroendevalda

Huddinge kommuns ledamot och ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd

Dokument