Södertörns Energi AB

Södertörns Energi AB är ett holdingbolag som ägs till hälften vardera av Huddinge och Botkyrka kommuner.

Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB, bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. I samband med värmeproduktionen produceras även el.

Förtroendevalda

Södertörns Energi AB 

Kontakta oss

Besöksadress

Sjöbodavägen 45
Norsborg

Telefon

08-534 705 00

Postadress

Södertörns Energi AB
Box 3073
145 03 Norsborg

Dokument

Uppdaterad 14 november 2023

Var informationen till din hjälp?