SYVAB

SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) äger och driver ett reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje. Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje äger 20 aktier vardera och Stockholm och Huddinge genom Stockholm Vatten AB 40 aktier.

Läs mer om SYVAB

Förtroendevalda

Stockholm Vatten AB 

Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VS AB, ombud 

Stockholm Vatten VA AB 

Kontakta oss

Besöksadress

Himmerfjärdsverket
Grödinge

Telefon

08-410 776 00

Postadress

SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

info@syvab.se

Dokument

Uppdaterad 14 november 2023

Var informationen till din hjälp?