Äldreomsorgsnämnden (ÄN) upphör den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Äldreomsorgsnämnden upphör den 31 december 2018.

Äldreomsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Vad vi gör

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Förtroendevalda

Äldreomsorgsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ordförande

Ledamöter i äldreomsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Till den 31 mars 2019: Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Från den 1 april 2019: Socialförvaltningen

 

Dokument