Äldreomsorgsnämnden (ÄN)

Information

Möten och handlingar

Äldreomsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. 

Vad vi gör

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Förtroendevalda

Äldreomsorgsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i äldreomsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Dokument