Bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN)

Bygglovs- och tillsynsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. I nämndens verksamhet ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten.

Nämnden ansvarar också för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedels- och fodertillsyn, tobakstillsyn (rökfria miljöer), strålskydd och sprängämnesprekursorer, dispenser gällande naturreservat och strandskydd.

Ansvaret för alkohol- och tobaktillsyn, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel samt uppgifter som ankommer på kommuen enligt lotterilagen och anordnande av visst automatspel har flyttats från socialnämnden till bygglovs- och tillsynsnämnden.

Möten och handlingar

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde. 

Möten och handlingar 2020 och framåt

Förtroendevalda

Bygglovs- och tillsynsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.

 Ledamöter i bygglovs- och tillsynsnämnden

Stödjande förvaltning

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Dokument

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?