Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott (BTN AU)

Information

Möten och handlingar

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Lokal för arbetsutskottets sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde. 

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott är ett beredande och beslutande utskott för bygglovs- och tillsynsfrågor. De beslutar i vissa bygglovsfrågor men bereder i övrigt frågor som ska beslutas i bygglovs- och tillsynsnämnden. 

Förtroendevalda

Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott

Stödjande förvaltning

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Dokument