Förskolenämnden (FSN)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Förtroendevalda

Förskolenämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i förskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument