Förskolenämnden (FSN)

Information

Möten och handlingar

Förskolenämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde. 

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Förtroendevalda

Förskolenämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i förskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument