Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Grundskolenämnden (GSN)

Information

Möten och handlingar

Grundskolenämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde.

Vad vi gör

Grundskolenämnden ansvarar för grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och obligatorisk särskola för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Sexåringarna går i förskoleklasser knutna till förskola och/eller grundskola. För de något äldre barnen erbjuder vi, förutom grundskola, olika former av fritidsverksamhet. För barn och elever med särskilda behov har vi särskola eller annat kvalificerat stöd. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och i enskild regi.

Förtroendevalda

Grundskolenämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i grundskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument