Grundskolenämnden (GSN)

Grundskolenämnden ansvarar för grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och obligatorisk anpassad grundskola för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. 

Sexåringarna går i förskoleklasser knutna till förskola och/eller grundskola. För de något äldre barnen erbjuder vi, förutom grundskola, olika former av fritidsverksamhet. För barn och elever med särskilda behov har vi anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) eller annat kvalificerat stöd. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och i enskild regi.

Möten och handlingar

Grundskolenämndens möten är inte öppna för allmänheten. 

Möten och handlingar 2020 och framåt

Förtroendevalda

Grundskolenämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter i grundskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?