Grundskolenämnden (GSN)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Grundskolenämnden ansvarar för grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och obligatorisk särskola för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Sexåringarna går i förskoleklasser knutna till förskola och/eller grundskola. För de något äldre barnen erbjuder vi, förutom grundskola, olika former av fritidsverksamhet. För barn och elever med särskilda behov har vi särskola eller annat kvalificerat stöd. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och i enskild regi.

Förtroendevalda

Grundskolenämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i grundskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument