Grundskolenämndens arbetsutskott (GSN AU)

Information

Möten och handlingar

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Lokal för arbetsutskottets sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Grundskolenämndens arbetsutskott är ett beredande organ för grundskolefrågor. De bereder frågor som ska beslutas i grundskolenämnden.

Förtroendevalda

Grundskolenämndens arbetsutskott har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i grundskolenämndens arbetsutskott

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?