Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbete, integration och studier på gymnasial nivå och vuxennivå.

Nämnden ansvarar också för bland annat arbete och försörjning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.

Förtroendevalda

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Stödjande förvaltning

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?