Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbete, integration och studier på gymnasial nivå och vuxennivå.

Nämnden ansvarar också för bland annat arbete och försörjning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.

Möten och handlingar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens möten är inte öppna för allmänheten. 

Lokal för respektive sammanträde framgår av kallelsen och föredragningslistan.

Möten och handlingar från 2019 och framåt

Förtroendevalda

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Stödjande förvaltning

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Dokument

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?