Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)

Information

Möten och handlingar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för respektive sammanträde framgår av kallelsen och föredragningslistan.

Möten och handlingar från 2019 och framåt

Vad vi gör

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbete, integration och studier på gymnasial nivå och vuxennivå.

Nämnden ansvarar också för bland annat arbete och försörjning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.

Förtroendevalda

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Stödjande förvaltning

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?