Gymnasienämnden (GN) upphör den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Gymnasienämnden upphör den 31 december 2018.

Gymnasienämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för respektive sammanträde framgår av kallelsen och föredragningslistan.

Vad vi gör

Gymnasienämnden ansvarar för att ge möjlighet till utveckling, lärande och kunskap för ungdomar och vuxna upp till 65 år. Verksamheten ska vara anpassad till dagens och morgondagens samhälle. Den ska även ske med fokus på den enskilde individens behov och förutsättningar.

Vi erbjuder gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola, svenska för invandrare och uppdragsutbildning. Flera verksamheter erbjuds både i kommunal och i enskild regi.

Förtroendevalda

Gymnasienämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i gymnasienämnden

Stödjande förvaltning

Till den 31 mars 2019: Barn- och utbildningsförvaltningen