Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN) inrättas den 1 januari 2019

Information

Möten och handlingar

Klimat- och stadsmiljönämnden inrättas den 1 januari 2019.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Klimat- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer för bland annat miljö-, klimat- och energifrågor, natur- och vattenvårdsfrågor samt avfallshantering.

Nämnden ansvarar också för gatu- och naturvårdsdrift samt energi- och klimatrådgivning.

Förtroendevalda

Klimat- och stadsmiljönämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i klimat- och stadsmiljönämnden

Stödjande förvaltning

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?