Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN)

Information

Möten och handlingar

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde. 

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Klimat- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer för bland annat miljö-, klimat- och energifrågor, natur- och vattenvårdsfrågor samt avfallshantering.

Nämnden ansvarar också för gatu- och naturvårdsdrift samt energi- och klimatrådgivning.

Förtroendevalda

Klimat- och stadsmiljönämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i klimat- och stadsmiljönämnden

Stödjande förvaltning

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?