Tillsynsnämnden (TN)

Information

Möten och handlingar

Tillsynsnämnden sammanträder i Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29.

Vad vi gör

Tillsynsnämnden ansvarar för Huddinge kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens verksamhetsområden omfattar bland annat att vara tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, sköta offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagen och pröva ansökningar om strandskyddsdispens samt dispenser i naturreservat som beslutats av kommunen.

Tillsynsnämnden ansvarar även för tillsyn enligt tobakslagen och strålskyddsförordningen.

Tillsynsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Förtroendevalda

Tillsynsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i tillsynsnämnden

Stödjande förvaltning

Natur- och byggnadsförvaltningen

Dokument