Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Förtroendevalda

Vård- och omsorgsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?