Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Möten och handlingar

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Förtroendevalda

Vård- och omsorgsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?