Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Information

Möten och handlingar

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Förtroendevalda

Vård- och omsorgsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument

Var informationen till din hjälp?