Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.

Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar för alla verksamhetsområden.

Budgeten fastställs en gång per år. Fullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Möten och handlingar

Fullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge. Sammanträdena börjar klockan 17.00, utom budgetsammanträdet som börjar klockan 10.00.

Sammanträdenas längd varierar beroende på vilka frågor som behandlas. I regel avslutas de senast klockan 22.00. 

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till.

Följ mötet via internet på huddinge.se/live

Möten och handlingar 2019 och framåt

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 35 ersättare.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument

Uppdaterad 7 december 2023

Var informationen till din hjälp?