Kommunrevisionen

Information

Möten och handlingar

Kommunrevisionens rapporter läggs in löpande under året.

Vad vi gör

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs med en god intern kontroll. De granskar kommunens ekonomiska redovisning och att pengarna används på ett bra sätt.

Kommunrevisionens granskningar fungerar som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbeten.

Förtroendevalda

Kommunrevisionen har 7 ledamöter och 0 ersättare.

Ordförande

Svante Axelsson (S)
svante.ax@telia.com

Ledamöter i kommunrevisionen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning