Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Kommunstyrelsen (KS)

Information

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, det vill säga exploateringsverksamhet, och översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument