Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU)

Information

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett beredande utskott för samtliga de ärenden som inte omfattas av de grupper av ärenden som ska beredas av kommunstyrelsens övriga utskott. 

Utöver detta har utskottet att besluta på kommunstyrelsens vägnar i de ärenden eller grupper av ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument