Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) är ett beredande utskott för personalfrågor, vissa informationsärenden samt för ärenden som inte omfattas av de grupper av ärende som ska beredas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument