Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KS SBU)

Information

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KS SBU) är ett beredande utskott för strategiska samhällsbyggnadsfrågor och lokalplaneringsfrågor.

Utskottet ska bereda men även ha möjlighet att fatta beslut inom följande områden: Detaljplaner, områdesbestämmelser, exploateringsavtal, markanvisningsavtal, markanvisningstävlingar, gatukostnadsfrågor, trafikfrågor samt beställning av verksamhetslokaler.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se

Ledamöter i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument