Valnämnden (VN)

Information

Vad vi gör

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av de allmänna valen. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare, informera om hur valet går till och var man kan rösta.

Möten och handlingar från 2019

Förtroendevalda

Valnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i valnämnden

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument