Huddinge kommuns högskoleråd (HSR)

Information

Möten och handlingar

Huddinge kommuns högskoleråd sammanträder 3-4 gånger per år på tid och plats som ordförande bestämmer.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2019 och framåt

Vad vi gör

Huddinge kommuns högskoleråd är ett samverkansforum mellan Huddinge kommun samt lärosätena i Huddinge.

Rådet har till uppgift att vara det organ där principiella samverkansfrågor diskuteras inom områden som verksamhetsutveckling, personalförsörjning och attraktiv arbetsgivare samt sysselsättning och tillväxt.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Förtroendevalda

Rådet består av tre ledamöter som väljs av kommunstyrelsen, tjänstemän från Huddinge kommun samt representanter för akademierna och Flemingsbergs förenade studentkårer.

Ledamöter i Huddinge kommuns högskoleråd

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument