Huddinges funktionshinderråd (HRF)

Huddinges funktionshinderråd är ett organ för kontakter mellan organisationer för funktionshinderfrågor och kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Möten och handlingar

Huddinges funktionshinderråd, tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor, sammanträder i Rådsalen, Rådstuguvägen 19.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2019 och framåt

Förtroendevalda

Funktionshinderrådet består av 25 ledamöter. Organisationerna utser 16 ledamöter och kommunstyrelsen 9 ledamöter.

Ledamöter i Huddinges funktionshinderråd 

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?