Huddinges funktionshinderråd, tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Huddinges funktionshinderråd är ett organ för kontakter mellan organisationer för funktionshinderfrågor och kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Förtroendevalda

Funktionshinderrådet består av 25 ledamöter. Organisationerna utser 16 ledamöter och kommunstyrelsen 9 ledamöter.

Ledamöter i Huddinges funktionshinderråd 

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument