Huddinges pensionärsråd (HPR)

Information

Möten och handlingar

När möteshandlingarna är publicerade når du dem via länkarna nedan.

Möten och handlingar 2019 och framåt

Vad vi gör

Huddinge pensionärsråd medverkar till att de äldre i Huddinge får en bra tillvaro.

I rådet får pensionärerna möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna. Huddinge pensionärsråd är knutet till äldreomsorgsnämnden men behandlar alla frågor som rör äldre oavsett vilken nämnd det är som behandlar frågan.

Du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag

Har du synpunkter och idéer om förbättringar är du välkommen att vända dig till ledamöterna i rådet. Kanske har du tankar om hemtjänsten, ensamhetsproblem eller något av allt det andra som ryms inom begreppet äldrefrågor. Dina synpunkter är mycket värdefulla för pensionärsrådets fortsatta arbete inom kommunen.

Arbetsutskottet

Inför varje sammanträde i pensionärsrådet träffas arbetsutskottet för att förbereda ärenden och ta fram ett förslag till dagordning. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter samt ordförande. 

Förtroendevalda

Pensionärsrådet består av 20 ledamöter. 11 ledamöter utses av pensionärsorganisationerna och 9 ledamöter av äldreomsorgsnämnden. Samtliga pensionärsorganisationer som får statsbidrag och har en lokalavdelning i Huddinge kommun är berättigade till minst en representant.

Ledamöter i Huddinges pensionärsråd

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument