Huddinges pensionärsråd (HPR)

Information

Vad vi gör

Huddinge pensionärsråd arbetar för att äldre i Huddinge ska få en bra tillvaro. I rådet får pensionärerna möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som påverkar de äldre invånarna. Huddinge pensionärsråd är organiserat under kommunstyrelsens förvaltning men arbetar med alla frågor i kommunen som äldre på något sätt är berörda av.

Du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag

Har du synpunkter och idéer om förbättringar är du välkommen att vända dig till någon av ledamöterna i rådet. Kanske har du tankar om hemtjänsten, ensamhetsproblem eller något annat som gäller äldrefrågor. Dina synpunkter är mycket värdefulla för pensionärsrådets arbete.

Arbetsutskottet

Inför varje sammanträde i pensionärsrådet träffas arbetsutskottet för att förbereda ärenden och ta fram ett förslag till dagordning. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter samt ordförande.

Förtroendevalda

Pensionärsrådet består av 20 ledamöter. 11 ledamöter utses av pensionärsorganisationerna och 9 ledamöter av kommunstyrelsen. De pensionärsorganisationer som får statsbidrag och har en lokalavdelning i Huddinge kommun har rätt till representation i rådet.

Ledamöter i Huddinges pensionärsråd

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument