Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Rådet för fysisk planering (RFP)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Rådet för fysisk planering har till uppgift att planera, genomföra och utvärdera möten/rådslag med invånarna där man tar upp fysiska planer för områden utifrån ett flertal aspekter – utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.

Förtroendevalda

Rådet för fysisk planering har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i rådet för fysisk planering

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument