Rådet för fysisk planering (RFP) upphör den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Rådet för fysisk planering har till uppgift att planera, genomföra och utvärdera möten/rådslag med invånarna där man tar upp fysiska planer för områden utifrån ett flertal aspekter – utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.

Förtroendevalda

Rådet för fysisk planering har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i rådet för fysisk planering

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning