Servicecenter

Vänd dig till Huddinge kommuns servicecenter med alla ärenden och frågor som har med vår kommun att göra. Här kan du även få hjälp med konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning eller besöka vår advokatjour.

För att boka ditt besök vänligen ring eller skicka e-post till oss.

 

Övriga tjänster

Enkätundersökning

Vi genomför just nu en undersökning om kommunens konsumentvägledning och budget-och skuldrådgivning. Målet med den är att Huddingeinvånarna ska få bättre kännedom om verksamheterna . Det tar bara någon minut och dina svar behandlas anonymt.

Svara på enkät

Uppdaterad 27 april 2021

Var informationen till din hjälp?