Načionalna manjine hem manjinska čhibja

Ki Švedska isi pandž načionalna manjine. O načionalna manjine hem o manjinska čhibja zaštitime tane taro Zakon taro manjine hem manjinske čhibja te ojačinen olengoro mogučnost hem pravo ko utjecaj.

O načionalna manjine hem o čhibja tane:

  • jaudije/Jevreja (jiddish)
  • roma (romani čhib)
  • sami (samiska)
  • švedska finci (finski)
  • tornedalingar (meankeli)

O zakon značini so e opština valani:

  • te informerini e manjinen uvezi o zakon
  • te del utjecaj hem te saradžujini sa predstavnici taro manjine
  • te zaštitini/unapredinen sa e manjinengi čhib hem kultura, pogotovo sa fokus ko čhavore
  • te den servis hem te pružinen kontakt sa ustanove skroz jeli djelimično ko finski utoku potražnja, hem ko ostala manjinske čhibja ako isi personalija kola džanen e čhib
  • te pružinen e čhavoren hem e njegu starijih skroz jeli djelimično ko samiska hem ko finski utoku potražnja

Zakon ko romane arli

E vlada ikaldža brošura taro Zakon taro manjine hem manjinske čhibja hem so značinela ko odola različita manjinske čhibja. 

E nacionalikane minoritetengere hakia (pravia) zorakerena pe (romani arli)

Uppdaterad 29 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?