Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen betyder att du har rätt att läsa Huddinge kommuns offentliga handlingar och dokument. De flesta handlingar är offentliga, men inte alla.

Vad är en handling?

En handling är oftast ett papper av något slag. Det kan till exempel vara brev, protokoll eller beslut. Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband.

En del handlingar får du inte läsa

En del handlingar är arbetsmaterial, som bara de anställda på kommunen får läsa. Andra handlingar är hemliga, sekretessbelagda. Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara papper som har med socialtjänsten att göra och som handlar om vissa människor. Sådana handlingar har du inte rätt att läsa.

Handlingarna finns hos kommunen

Kommunen sparar sina handlingar i ett arkiv. För att kunna hitta i arkivet har man en lista över alla handlingar, ett diarium.

Diariet är en offentlig handling som alla får läsa. En del kommuners handlingar kan man läsa på deras hemsidor. Vill du läsa offentliga handlingar kan du gå till kommunens kontor och läsa dem där. Du kan också skriva av handlingarna eller be att få kopior som du tar med dig hem. Kopiorna får du betala för.

Du kan också skriva eller ringa till kommunen och tala om vilka handlingar du vill ha. Då får du kopior med vanlig post. Du kan inte få handlingarna med e-post. Kontaktuppgifter till förvaltningarna – länk till förvaltningarna.

Det ska gå fort att få handlingarna. Kommunen måste lämna ut offentliga handlingar snabbt. Går du till kommunens kontor ska du få handlingarna genast. Om du ringer eller skriver ska du få handlingarna efter högst två dagar.

Du behöver inte säga ditt namn

Du behöver inte tala om vem du är när du vill läsa offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill läsa handlingarna. Det får ingen fråga dig om.

Du kan klaga om du är missnöjd

Om tjänstemännen på kommunen säger att du inte får se en handling ska de också ge dig ett papper, där det står varför du inte får se handlingen. Om du tycker att kommunen har gjort fel kan du klaga hos kammarrätten. Tycker du att det tar för lång tid att få en handling kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Andra kan läsa dina brev till kommunen

En särskild lag bestämmer vad som kan vara hemligt, sekretessbelagt. Om du skickar brev eller andra handlingar till kommunen blir de offentliga och andra kan läsa dem. Det spelar ingen roll om du själv vill att ditt brev ska vara sekretessbelagt. Brevet kan bli offentligt även om du till exempel skriver hemligt på det. Det är likadant om du skickar brev hem till en tjänsteman eller politiker. Handlar brevet om något i kommunen måste den som får brevet ändå se till att det skrivs in i diariet, kommunens lista över handlingar.

Mer information finns i lagen

Vill du veta vad som står i lagen om offentlighet och sekretess så kan du läsa tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och personuppgiftslagen. Lagtexterna kan du hitta på biblioteket eller på lagrummet.se.