Södertörnssamarbetet

Huddinge är en av åtta kommuner på Södertörn som samarbetar. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.

Samarbete sker inom flera områden bland annat infrastruktur, näringsliv och miljö. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden.

De åtta kommunerna som ingår i södertörnssamarbetet är

Kommunfullmäktige i kommunerna har tagit beslut om en vision och ett gemensamt utvecklingsprogram. Det politiska samarbetet formaliserade år 2010. En organisation finns för att styra, leda och följa arbetet.

Södertörnskommunernas webbplats

Södertörnskommunerna har en gemensam webbplats för att stödja samarbetet. Alla projekt som är aktiva inom samarbetet samarbetar kring vad som ska finnas på webbplatsen.

Uppdaterad 8 november 2019

Var informationen till din hjälp?