Södertörnssamarbetet

Huddinge är en av åtta kommuner på Södertörn som samarbetar. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.

Samarbete sker inom flera områden bland annat infrastruktur, näringsliv och miljö. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden.

De åtta kommunerna som ingår i södertörnssamarbetet är

Södertörnskommunernas webbplats

Södertörnskommunerna har en gemensam webbplats för att stödja samarbetet. 

Uppdaterad 20 april 2021

Var informationen till din hjälp?