Borgerlig begravning

Ska du ordna en begravning för någon som gått bort, eller har den avlidne uttryckt särskilda önskemål om hur ceremonin ska vara? Då kan det vara aktuellt med en borgerlig begravning.

Vem som helst kan begravas borgerligt. Oftast är det den avlidne själv som önskat en borgerlig begravning och var den ska hållas.

En borgerlig begravning kan utformas helt fritt och är inte styrd av några regler om hur den ska eller borde vara. Det är ofta den avlidnes önskemål som de närmaste planerar ceremonin efter.

Vänd dig till en begravningsbyrå för att få hjälp med en begravning.

Begravningsombud och –officianter i Huddinge

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses/förordnas av länsstyrelsen.

Uppdaterad 10 december 2020

Var informationen till din hjälp?