Borgerlig vigsel

Boka tid för vigsel

Ni bokar tid för vigseln via tjänsten Boka vigsel.


Lämna intygen före vigseln

Om det inte finns något hinder för giftermål får du hem ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas till receptionen i Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, i god tid, senast fem arbetsdagar, före vigseln.

Vigseln avbokas om vi inte får handlingarna i tid.

Öppettider receptionen, Kommunalvägen 28

Måndag-onsdag: 8.00-17.00
Torsdag: 8.00-18.30
Fredag: 8.00-15.00


Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. De kan vara släkt eller vänner. Vittnena ska vara myndiga och kunna legitimera sig. Om ni inte har möjlighet att ordna vittnen kan receptionen i Huddinge kommunhus hjälpa till med det till vigslar i kommunhuset under ordinarie tider. Om ni har kommit överens om en tid med en vigselförrättare ska ni själva ordna vittnen.


Tid och plats för vigsel

Våra ordinarie vigseldagar är helgfria onsdagar, torsdagar och fredagar. Det är fyra tider varje dag från klockan 13.30. Under sommaren har vi endast ordinarie tider på fredagar. 

Vigselrummet ligger i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 i Huddinge. Ni bokar datum via e-tjänsten.


Vigsel på annan tid eller plats

Vill ni viga er på annan tid eller plats än de ordinarie vigseldagarna kontaktar ni först någon av Huddinges vigselförrättare för att komma överens om tid och plats för vigseln. Anmäl sedan den överenskomna tiden via e-tjänsten.


Vigselförrättare i Huddinge

Håkan Apelkrona

Enligt överenskommelse.

Telefon: 08-535 300 00


Ta med legitimation

Paret och de två myndiga vittnena ska legitimera sig för vigselförrättaren.


Kostnad

Om båda eller en av parterna är folkbokförda i Huddinge kostar vigseln ingenting. Om ni är folkbokförda i annan kommun tillkommer en administrationsavgift på 500 kronor. Vi skickar då en faktura till er efter att vigseln har ägt rum.

Om vigseln är någon annanstans än i kommunalhuset har vigselförrättaren rätt att begära ersättning för resa till och från vigselplatsen. Detta bekostas av paret efter överenskommelse med vigselförrättaren.


Efter vigseln

Vi underrättar Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skatteverket har en handläggningstid på mellan tre till fem veckor innan de kan lämna ut personbevis som visar att ni är vigda.


Uppdaterad 1 februari 2019

Var informationen till din hjälp?