Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag då du ingår ett juridiskt giltigt äktenskap. Möjlighet till vigsel finns i Huddinges kommunalhus. Ceremonin tar oftast 5 minuter och två vittnen måste vara med.

Ansök om hindersprövning (Skatteverket)

Ansök om hindersprövning hos Skatteverket

Lämna intyg före vigsel

Vittnen vid vigsel

Kostnad

Vad händer efter vigseln?

Uppdaterad 24 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?