Allmänna val

Vart fjärde år är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Valåret 2022, rösta i Huddinge

I Sverige finns det fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet.

Valet i Huddinge

Huddinge kommun är uppdelat i 60 valdistrikt. Varje distrikt har en egen vallokal. 

Kommunens valnämnd ska med hjälp av valkansliet på kommunstyrelsens förvaltning ansvara för att praktiskt genomföra valen. Det innebär bland annat att hålla med vallokaler och se till att det finns röstmottagare.

Uppdaterad 4 februari 2022

Var informationen till din hjälp?