Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Eva Carlsson-Paulsén (M)

Information

Politisk sekreterare

Ansvarsområden

Aktuella uppdrag