Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Ingalill Söderberg (DP)

Parti:
Drevvikenpartiet

Kommunalråd, omfattning 75 procent av heltid.

Information

Uppdrag

Kommunalråd. Gruppledare. Ansvar för folkhälsa, jämlikhet och demokrati. Ordförande i demokratiberedningen. Ledamot i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Läs mer om Drevvikenpartiet