Lars Björkman (HP)

Parti:
Huddingepartiet

Kommunalråd, omfattning 50 procent av heltid.

Information

Uppdrag

Kommunalråd. Gruppledare. Ansvar för socialt förebyggande insatser. Funktionshinderområdet. Ordförande i Rådet för funktionshinder frågor. Ledamot i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Läs mer om Huddingepartiet