Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Mats Arkhem (SD)

Information

Politisk sekreterare

Ansvarsområden

Aktuella uppdrag