Synpunkter eller klagomål inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Här kan du lämna synpunkter eller klagomål om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Fyll i formuläret. Din synpunkt kommer att skickas vidare till den berörda verksamheten. Du kommer att kontaktas snarast men senast inom två veckor.

Om du vill kan du vara anonym. Nackdelen är då att vi inte kan återkomma till dig för att berätta om hur vi arbetar med din synpunkt eller klagomål.

Förbättringförslag eller synpunkter?

Har du en idé eller ett förslag  om hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras kan du lämna ett Huddingeförslag.

Läs mer och lämna ett Huddingeförslag

Vill du lämna synpunkter eller klagomål om kommunens verksamheter använder du formuläret här nedan.

Formulär för synpunkter eller klagomål

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Välj om du vill ha svar eller inte:* *

Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.

Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:

Synpunkten eller klagomålet skickas till registrator på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera synpunkterna. Den lagliga grunden för vår behandling är "allmän intresse", se huddinge.se/gdpr

Offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med oss gäller offentlighetsprincipen. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan dock hela eller delar av en synpunkt eller ett klagomål sekretessbeläggas.

Offentlighetsprincipen

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?