Synpunkter eller klagomål inom förskola eller pedagogisk omsorg

Fyll i formuläret. Din synpunkt kommer att skickas vidare till den berörda verksamheten. Du kommer att kontaktas snarast men senast inom två veckor.

Om du vill kan du vara anonym. Nackdelen är då att vi inte kan återkomma till dig för att berätta om hur vi arbetar med din synpunkt eller klagomål.

Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen (PuL)

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag har tidigare varit kontakt med...
Välj om du vill ha svar eller inte:* *

Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.

Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:

Synpunkten eller klagomålet skickas till registrator på barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad 3 januari 2020

Var informationen till din hjälp?