Synpunkter eller klagomål inom grundskola

Här kan du lämna synpunkter eller klagomål som gäller grundskolan i Huddinge. Fyll i formuläret och tryck sedan på "Skicka". Du kommer att kontaktas snarast, senast inom två veckor. 

Om du vill kan du vara anonym. Kom ihåg att vi inte kan återkomma till dig för att berätta om hur vi arbetar med din synpunkt eller ditt klagomål om du väljer att vara anonym. 

Offentlighetsprincipen pch Personuppgiftslagen (PuL)

När du tar kontakt med oss gäller offentlighetsprincipen. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan dock hela eller delar av en synpunkt eller ett klagomål sekretessbeläggas.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag har tidigare varit kontakt med...
Välj om du vill ha svar eller inte:* *

Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.

Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:

Synpunkten elelr klagomålet skickas till registrator på barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad 3 januari 2020

Var informationen till din hjälp?