Synpunkter eller klagomål inom natur och miljö

Fyll i formuläret. Din synpunkt kommer att skickas vidare till den berörda verksamheten. Du kommer att kontaktas snarast men senast inom två veckor.

Om du vill kan du vara anonym. Nackdelen är då att vi inte kan återkomma till dig för att berätta om hur vi arbetar med din synpunkt eller klagomål.

Felanmälan och övriga e-tjänster

Använd vår tjänst för felanmälan eller våra e-tjänster om du tänkt göra något annat än att lämna en synpunkt eller ett klagomål.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Välj om du vill ha svar eller inte:*

Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.

Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:

Synpunkten eller klagomålet skickas till registrator på natur- och byggnadsförvaltningen.

Uppdaterad 22 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?