Formulär för klagomål inom grundskola

Här kan du lämna ett skriftligt klagomål som gäller grundskolan i Huddinge. Fyll i formuläret och tryck sedan på "Skicka". Du kommer att kontaktas snarast, senast inom två veckor. 

Om du vill kan du vara anonym. Kom ihåg att vi inte kan återkomma till dig för att berätta om hur vi arbetar med din synpunkt eller ditt klagomål om du väljer att vara anonym. 

Offentlighetsprincipen pch Personuppgiftslagen (PuL)

När du tar kontakt med oss gäller offentlighetsprincipen. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan dock hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Jag har tidigare varit kontakt med...
Välj om du vill ha svar eller inte:*

Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.

Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:

Klagomålet skickas till registrator på barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad 10 november 2017

Var informationen till din hjälp?