Val

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år, samt val till Europaparlamentet vart femte år.

Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Du får rösta till kommunfullmäktigeoch landstingsfullmäktige har du:

  • senast valdagen fyller 18 år
  • är folkbokförd i kommunen respektive länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

Rösträtt till Europaparlamentet

Vid val till Europaparlamentet har du rösträtt om du:

  • senast valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare och är, eller någon gång varit, folkbokförd i Sverige eller är EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Då måste du också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för det land du är medborgare i.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder och utfärdar röstkort med mera. Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten till alla röstberättigade, på röstkortet finns information om när, var och hur du rösta.

Mer information och information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats:

www.val.se

Vanliga frågor om det svenska valsystemet

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som, med hjälp av valkansliet på kommunstyrelsens förvaltning, ansvarar för att rent praktiskt genomföra valen. Det innebär bland annat att hålla med vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden kan också informera om hur valet går till och var du kan rösta.

Huddinge kommun är från och med valen 2014 uppdelat i 56 valdistrikt, tidigare 54 distrikt. Varje distrikt har en egen vallokal, vars adress är angiven på röstkortet du får från valmyndigheten.