Ett säkert och demokratiskt val

Valet genomförs på ett säkert sätt. Det går inte att rösta via sms eller webb, all röstning sker manuellt via röstsedlar vilket gör röstfusk praktiskt tagit omöjligt.

Var vaksam när du ser eller hör information om partier eller valet som verkar märkligt. Det finns gott om felaktig information som sprids och många som försöker styra dig i ditt val. När du läser något på sociala medier eller får höra något i fikarummet, tänk efter innan du sprider det vidare, kan det här verkligen stämma?

Felanmäl eller rapportera skadegörelse 

Om du ser något som du tycker verkar misstänkt som kan skada valet eller ett politiskt parti kan du kontakta oss eller Valmyndigheten och rapportera det. Här hittar du kontaktuppgifter. Om du ser skadegörelse på till exempel valaffischer eller skyltar till vallokaler  -  gör en felanmälan här.

 

Höjd beredskap

Eftersom det förekommit otillåten valpåverkan i utlandet har Sverige fått
höja beredskapen inför höstens val. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsen samarbetar med Huddinge kommun för att öka säkerheten kring valet.

Valnämnden har ansvaret

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av de allmänna valen. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare, informera om hur valet går till och var man kan rösta. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som är förtroendevalda. Valnämnden har ett kansli till sin hjälp. Det är tjänstemän som praktiskt utför det som valnämnden har beslutat.

Röstmottagare ser till att valet går rätt till

Röstmottagare är funktionärer som arbetar i vallokaler och röstningslokaler. Till årets val har antalet röstmottagare utökats. De har alla genomgått en obligatorisk utbildning som i år har förstärkts. Röstmottagarna som i år är cirka 500 stycken i Huddinge medverkar till att valet genomförs korrekt, tillgängligt och säkert.

Hantering av röstsedlar

I vallokalen och lokalerna för förtidsröstning finns röstsedlar för de olika partierna. Om det parti du vill rösta på saknas går det bra att ta en blank röstsedel och skriva dit partiets namn. Tänk på att om du röstar på ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet så blir din röst ogiltig.

Du måste vara själv bakom en skärm när du lägger ner dina röstsedlar, vilket gör röstfusk praktiskt tagit omöjligt. De som inte kan ta sig till en vallokal på grund av fysiskt handikapp kan ansöka om att rösta via ombud.

Röstmottagarna markerar i röstlängden vilka som har röstat och räknar valdistriktets röster. En preliminär rösträkning genomförs i två steg: först räknas alla röster hos kommunerna, under valnatten rapporteras rösterna in till länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga rösträkningen som börjar dagen efter valdagen. Rösträkningen är offentlig vilket innebär att alla som vill kan få titta på.

Vallokalerna

Det finns 60 vallokaler i Huddinge där du som är Huddingebo röstar på valdagen den 9 september. Vilken vallokal du tillhör framgår av röstkortet. De flesta har gångavstånd till sin vallokal. Vallokalerna ska vara tillgängliga för alla, det ska vara tydligt skyltat till och i lokalen och om hur valet går till.

Det får inte finnas politisk propaganda i lokalen. Sedan 2014 finns en uppförandekod för hur partiföreträdare får agera i anslutning till vallokalerna. Det gäller bland annat hur nära lokalerna de får stå.

Samma regler gäller i lokalerna för förtidsröstning.

Läs mer hur hur säkerheten fungerar kring val på Valmyndighetens webbplats.

Uppdaterad 5 september 2018

Var informationen till din hjälp?