180 långtidsarbetslösa fick hjälp tack vare EU-pengar

MIA-projektet är ett EU-finansierat projekt som hjälper arbetslösa hitta vägar framåt i Huddinge, Salem och Botkyrka. Tack vare bra samarbete, en metod som anpassas till varje person och EU-stödet har de lyckats hjälpa många till ett arbete.

Maria Reed

Maria Reed som är projektledare på Huddinge kommun och ansvarig för den gemensamma MIA-satsningen mellan Huddinge, Botkyrka och Salem, fick svara på några frågor. MIA betyder Mobilisering inför arbete.

Hur länge har ni hållit på?

- Projektet drog igång den 1 april 2017. Det är kul att det är så många som har sökt och vill ha vår hjälp. En del har själva hittat oss via sociala medier där vi är mycket aktiva.

Hur många har fått hjälp?

- I Huddinge, Botkyrka och Salem har 296 personer som tidigare varit långtidsarbetslösa anmält intresse för att vara med. De kan till exempel ha varit sjukskrivna eller ha en funktionsnedsättning. 180 av dem har nu gått vidare till andra insatser, varav 47 har börjat arbeta eller studera och 71 har gått vidare i arbetsförberedande insatser hos kommunen eller Arbetsförmedlingen.

Hur går det till?

- Det fungerar så här bra tack vare samarbete över gränserna mellan kommuner, landsting och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och sociala företag och näringslivet. Vi har också en speciell arbetsmetod som utgår från varje individ.

Var får de nytt jobb?

- De flesta har fått jobb i vanliga företag.  Några har fått arbete hos sociala företag som Stadsmissionen eller Hela Människan, men det är överraskande många vanliga företag som hört av sig också och erbjudit jobb.

Vem betalar för det här?

- Vi är finansierade av ESF-fonden (Europeiska socialfonden). Utan den hade det här aldrig gått att genomföra.

Två deltagare berättar om sina erfarenheter
Svartvit bild med kvinna i huvjacka med ryggen vänd mot kameran

Stina 32 år, var långtidsarbetslös och missbrukade alkohol. Hon fick jobb tack vare EU-pengar och är idag nykter och tacksam för sitt nya liv. Läs om Stinas väg framåt till nytt jobb 

Svartvit bild med man i huvjacka med ryggen vänd mot kameran

Martin 28 år, var arbetssökande sedan fyra år på Arbetsförmedlingen och har inte haft något jobb tidigare. Han fick chans att arbetsträna på ett socialt företag. Nu vet han hur han skulle få den yrkesutbildning han vill ha. Läs om Martins väg framåt till nytt jobb

Fakta om MIA

MIA står för Mobilisering inför arbete. Projektet startade våren 2017 och började som en idé om att utforska de metoder och arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg till arbetsmarknaden.

Läs gärna mer om projektet på deras webbsida

 

Inga 88 år hjälper företag utveckla ny teknik

Marie, undersköterska och Inga, boende på Tallgården

EU-projektet Stockholm Digital Care (SDC) är ett femårigt EU-projekt som arbetar med välfärdsteknik för äldre i Stockholmsområdet

– Projektet bidrar till att det kommer ut bra produkter på marknaden, men det handlar också om bättre omsorg och bättre arbetsmiljö, säger Katarina Völgy, utvecklingsledare IT på socialför-valtningen och projektledare för Huddinges testmiljö.

På Rosendalsgården äldreboende ska de boende testa något som ser ut som helt vanliga armbandsur – fast snyggare, men som är betydligt mer än så. Uret är ett trygghetslarm och innehåller både GPS och andra funktioner som kan signalera när något händer med bäraren. Det som nu ska testas är ett automatiskt larm som går när bäraren ramlar. När så sker skickas ett larm till personalen via en app.

Behöver inte larma själv

– Det ska bli intressant att testa. Jag kommer nog att känna mig tryggare eftersom jag inte själv behöver larma om något händer, säger 88-åriga Inga Edsmar, en av sju boende som ska delta i klocktestet under åtta veckor. Hon har sedan tidigare ett konventionellt trygghetslarm runt halsen, det måste hon själv aktivera.

Både personal och boende är aktiva i testet

Rosendalsgården är Huddinges testmiljö för ny välfärdsteknik. Det innebär att företag får möjlighet att testa sina nya produkter i en verklig miljö. En minst lika viktig fördel är att både personal och boende får möjlighet att delta aktivt i verksamhetsutvecklingen och lära sig mer om nya arbetssätt.

– Det är oerhört värdefullt för oss att få vara testmiljö, eftersom vi får möjlighet att påverka hur produkterna utformas, säger Katarina Völgy.

– Vi ser också att de boende tycker att det är intressant att vara med och att det har ökat deras nyfikenhet för ny teknik, säger Marie Karlsson, undersköterska.

Bidrar till att verksamheten utvecklas

Resultaten från testet ska så småningom sammanställas i en rapport till EU. Såväl test som rapport blir också viktiga delar av socialförvaltningens verksamhetsutveckling.

– Det vi gör bidrar till att utveckla omsorgen och att göra den mer individanpassad. På så vis kan vi öka tryggheten för individen, säger Katarina Völgy. Testerna kan leda till ny teknik, nya arbetssätt och viktig kunskap inför framtida upphandlingar.

Fakta om SDC

Huddinge kommun deltar i det femåriga EU-projektet Stockholm Digital Care (SDC) tillsammans med Stockholms stad, Nacka kommun, Stockholms läns landsting och forsk-ningsinstitutet Research Institutes of Sweden (RISE).

Målet är att skapa tillväxt för små och medelstora företag som arbetar med välfärdsteknik för äldre i Stockholmsregionen. Huddinge kommun erbjuder en testmiljö dit företagen kan komma för att få testa ännu ej färdgutvecklade produkter hos slutanvändaren. Det ska i sin tur göra att produkten anpassas till användaren och dess behov.

 

 

Uppdaterad 3 december 2019

Var informationen till din hjälp?