Huddinges skolor engagerar sig i EU

Alla elever som går i gymnasiet får prova på hur det är att rösta i EU-valet och anordnar valdebatter med inbjudna politiker. Det är även flera grundskolor som arrangerar egna skolval. Andra skolor i Huddinge har beviljats EU-pengar för praktik, studieresor med mera.

Glömstaskolan antagen till Europaparlamentets skolambassadörsprogram

Elever i årskurs 8 jobbar med att sprida information om EU och får delta i ett EU-skolval. Eleverna har förberett presentationer om EU som kommer att hållas på skolan för andra årskurser men även för Visättraskolan. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor har även varit i skolan och spelat in två korta filmer om skolvalet för att uppmana andra skolor att arrangera skolval.

Se filmen som finns på Youtube

Information om Skolambassadörsprogrammet på Europaparlamentetees webbplats

Gymnasieelever frågar ut Huddinges politikerna inför EU-valet

Under hösten 2018 när det var allmänna val så anordnades valdebatter på alla gymnasieskolor där eleverna fick möjlighet att få svar på sina frågor från politikerna. Nu ges samma möjlighet igen men med fokus på EU-valet. Politikerutfrågningarna äger rum veckorna innan valet och innehållet baseras på elevernas egna frågor inom områdena miljö, migration och jämställdhet. Fokusområdena bygger på undersökningar som bland annat Ungdomsbarometern genomfört som visar att dessa tre områden är de viktigaste områdena för unga väljare. Nu får eleverna får möjlighet att skapa sig en välgrundad uppfattning inför den dag då de får rösta i EU-valet.

Mer aktuellt inom Huddinges skolor med anknytning till EU

  • På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kan du se vilka skolor som registrerat att de ska arrangera skolval till Europaparlametet: https://www3.mucf.se/skolval2019/SkolLista.do
  • Annerstaskolan har nyligen beviljats en studieresa som ingår i ett EU-projekt
  • Elever på Sågbäcksgymnasiet får praktikplats i Spanien, England och på Cypern
  • Snättringeskolan deltar i ett samarbete med tre andra länder: Frankrike (Réunion), Tyskland (Friedrichshafen) och Portugal (Madeira). Projektet kallas för Strategiska partnerskap för skolutbyte och är ett Erasmusprojekt. På lördag 18 maj reser en grupp elever till Réunion. Syftet med resan är att eleverna ska bli mer globalt medvetna. De ska kunna se sig som världsmedborgare och utbyta erfarenheter. Läs en artikel om Snättringeskolans resa

 

Uppdaterad 24 maj 2019

Var informationen till din hjälp?