Other languages

Registering to vote if you are the citizen of a EU Member State other than Sweden

If you are the citizen of a EU Member State other than Sweden and would like to vote in the election to the European Parliament on 26 May 2019 you must register to the Swedish population register before 26 April 2019. It is up to you whether you want to vote in Sweden or your country of citizenship. Link to more information

Information in other languages about the election to the European Parliament

Information in other languages

På Valmyndighetens webbplats hittar du information på fler än 30 språk om hur det går till att rösta i valet till Europaparlamentet.

Informationsverige.se som är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända  finns information på 10 språk om hur Sverige styrs, politik med mera.

Information på fem språk om förtidsröstning Flemingsberg, Skogås och Vårby

En informationsbroschyr på svenska, engelska, finska, polska och spanska om förtidsröstning i Flemingsberg, Skogås och Vårby har delats ut till samtliga hushåll i dessa områden. Om du inte fått broschyren kan du hämta den hos Huddinge kommuns servicecenter.  För andra språk hänvisar vi till  Valmyndighetens webbplats.

Broschyrer om förtidsröstning i Flemingsberg, Skogås och Vårby

Uppdaterad 8 maj 2019

Var informationen till din hjälp?